Besplatna dostava za sve narudžbe
0 0

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

 

Kako bi osigurali poštenu i transparentnu obradu, Karla Internet trgovina ovim pravilima privatnosti želi jasno informirati svoje korisnike, poslovne partnere, zaposlenike i ostale zainteresirane strane:

Pravila privatnosti su sastavni dio Uvjeta poslovanja poduzeća MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. te se odnose na privatnost osobnih podataka koji se prikupljaju i koriste na stranicama www.karla.hr. MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. u cijelosti štiti Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje čuvati privatnost i sigurnost informacija koje podijelite sa nama na ovoj web stranici. Važno nam je Vaše razumijevanje načina na koji prikupljamo i koristimo Vaše podatke koje se obvezujemo štititi. Pravila privatnosti objašnjavaju našu praksu prikupljanja i korištenja Vaših podataka te načine na koje nas možete kontaktirati.

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i drugih važećih propisa u Republici Hrvatskoj. Niti jedan podatak nećemo proslijediti trećim osobama niti ćemo ih iznositi izvan Republike Hrvatske. Osigurat ćemo da se podaci koriste sve do odjave na koju uvijek imate pravo. Izjava o privatnosti poduzeća MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. se može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavom na stranici https://www.karla.hr te izmjene stupaju na snagu po samoj objavi na stranicama. Iz istoga razloga molimo kupce da periodično provjere stranicu o potencijalnim izmjenama Uvjeta poslovanja jer neće biti eksplicitno obaviješteni o promjenama.

Voditelj obrade

 

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o., Šime Ljubića 10a, 21000 Split; OIB: 42451982938.
Svoje pravo na pristup, ispravak, zaborav, ograničenje, prenosivost, prigovor i informiranost, možete podnijeti osobno u našem sjedištu, poštom na adresu:
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o.
Šime Ljubića 10a
21000 Split
ili elektroničkom poštom na adresu [email protected]

Načela obrade

 

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:
Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima, ugovornim obavezama ili legitimnim interesima poštujući sva prava ispitanika. Kako bi osigurali transparentnu obradu osobnih podataka MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima.
Uz ograničenje svrhe – osobni podaci se prikupljaju i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe, te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
Uz smanjenje količine podataka –upotrebljavamo samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe.
Uz ograničenje perioda pohrane – svaki osobni podatak ima rok trajanja i u skladu s tim osobne podatke ispitanika čuvamo u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika ne dulje nego što je potrebno, te se nakon toga podaci brišu iz svih evidencija.
Vaši su podaci točni, potpuni i ažurni – Poduzimamo sve razumne mjere kako bismo zajamčili da su vaši evidentirani osobni podaci točni, potpuni i ažurni. MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.
Vaši podaci su cjeloviti i povjerljivi – podatke prikupljamo i obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. Podacima ispitanika pristupaju ovlašteni djelatnici, te druge pravne osobe isključivo na temelju legitimnog interesa ili važećih ugovornih obaveza. MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, te gubljenje istih kao i metode nadzora nad pristupom podataka i sl.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo

 

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. obrađuje sljedeće kategorije podataka u odnosu na kategorije ispitanika:
Korisnici naših usluga:

Kandidati za zapošljavanje:

Zaposlenici, bivši i sadašnji:

Poslovni partneri:

Podaci koje ne prikupljamo i obrađujemo

 

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. ne obrađuje podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.
Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka može se provoditi iznimno u sljedećim uvjetima:

Kako prikupljamo osobne podatke

 

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući;

U koje svrhe obrađujemo podatke

 

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. Vaše osobne podatke obrađuje u sljedeće svrhe:

Koje su osnove za obradu podataka

 

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

Koliko dugo pohranjujemo podatke

 

Vaši osobni podaci biti će pohranjeni od strane MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. uz potpuno poštivanje načela nužnosti, minimaliziranja, ograničenja pohrane, usvajanjem tehničkih i organizacijskih mjera prikladnih za osiguranje odgovarajuće razine sigurnosti, a u odnosu na stupanj rizika obrade, samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

​Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih Zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.
Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da Vas više ne možemo identificirati.

S kime dijelimo Vaše podatke

 

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:

Takve treće osobe uključuju:

Prilikom prijenosa podataka ispitanika MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. sve odnose s partnerima ima regulirane ugovorima o izvršenju obrade podataka, pri čemu se od partnera zahtijeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih podataka.
Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd.

Automatska obrada podataka

 

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. ne provodi automatsku obradu podataka.

Vaša prava i kako ih ostvariti

 

U svakom trenutku možete ostvariti svoja specifična prava među kojima su:

Navedena prava možete realizirati osobno u našem sjedištu, poštom na adresu MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o., Šime Ljubića 10a, 21000 Split ili elektroničkom poštom na adresu [email protected]
Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška. Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće uredbe (GDPR) prije nego što isti nastane, a u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.
Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu - Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, te nadzornom tijelu unutar EU-a.
U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. i ispitanika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga pružena, da nećete moći pristupiti određenim sadržajima.
​Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. kao voditelj obrade osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, te bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanike o povredi osobnih podataka. Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

Zaštita osobnih podataka

 

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. provodi sljedeće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti i to:

MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o..
Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom, te se mjere prema potrebi preispituju i ažuriraju.
Među organizacijske i tehničke mjere spadaju i mjere fizičke zaštite isprava i dokumenata.
Isprave i dokumenti iz prethodnog stavka čuvaju se na način da pristup tim dokumentima nije omogućen neovlaštenim osobama, ali da je tim ispravama osiguran pristup i u slučaju tehničkog ili drugog sličnog incidenta.
Među organizacijske mjere spada i davanje izjave o povjerljivosti svih osoba koje prikupljaju ili obrađuju osobne podatke ili imaju pravo pristupa tim podacima.
Izjava o povjerljivosti sadržava potvrdu pojedinca koji djeluje pod odgovornošću MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. da osobne podatke obrađuje u skladu sa uputama, kao i izjavu da prihvaća materijalnu odgovornost i odgovornost zbog povreda radnih obveza za postupanja koja nisu u skladu s uputama. Izjava o povjerljivosti važi i obvezuje i nakon prestanka radnog odnosa kod MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o..
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. i u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, poput pseudonimizacije, za omogućavanje učinkovite promjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće uredbe i zaštitila prava ispitanika.
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Ta se mjera primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. osigurava tehničke mjere zaštite podataka u skladu sa Sigurnosnim politikama MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o.. Sigurnosne politike MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. sadržavaju osobito:

Svi podizvođači, partneri odnosno izvršitelji koje MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. angažira jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.
Izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili općeg pisanog odobrenja MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o..
Obrada koju provodi izvršitelj obrade uređuje se ugovorom između MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. i izvršitelja. U ugovoru se navodi predmet i trajanje obrade, priroda i svrha obrade, vrsta osobnih podataka i kategorija ispitanika, te obveze i prava voditelja obrade. Ugovor je u pisanom i/ili elektroničkom obliku.

Politika korištenja kolačića na www.karla.hr

 

U svrhu osiguravanja kvalitetnog korištenja naše stranice koristimo se raznim suvremenim tehnologijama i alatima. Jedni od tih alata i tehnologija su kolačići i Google Analytics. Kolačići (eng. cookies) predstavljaju skup informacija koji se pohranjuje na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice. Svrha kolačića je pohraniti informacije o nekim Vašim postavkama i ponašanju na internetu. Osim jednostavnih informacija, kolačići mogu pohraniti i veliki broj osobnih informacija popust imena te adrese elektroničke pošte, no za isto morate dati suglasnost kako bi se pohranilo. Ukoliko isto niste omogućili, kolačići neće moći pristupiti datotekama i podacima. Iako radnje pohrane i slanja kolačića Vama nisu vidljive njih je moguće kroz postavke internetskog preglednika izbrisati ili postaviti automatsko prihvaćanje ili odbijanje kolačića. Postoje dvije vrste kolačića a to su privremeni i trajni kolačići. Privremeni kolačići se pohranjuju na računalu te se po zatvaranju web preglednika automatski brišu. Trajni kolačići ostaju pohranjeni u Vašem web pregledniku čak i po zatvaranju no obično imaju rok isteka. Najćešće se pohranjuju informacije koje bi olakšale pristup registriranim korisnicima što rezultira mogućnostima da korisnik bude zapamćen, odnosno da se ne mora svaki put iznova prijavljivati.
U svrhu pružanja bolje usluge i razumijevanja potreba korisnika koristimo se alatom Google Analytics u svrhu praćena interakcija korisnika. Iako Google bilježi veliki broj informacija poput geografskih i demografskih pokazatelja, Vaši podaci su zaštićeni te ne postoji način osobne identifikacije korisnika. Podaci o IP adresama korisnika postoje no oni su zaštićeni te informacije o IP adresama Google ne dijeli.
Svoje pravo na pristup, ispravak, zaborav, ograničenje, prigovor i informiranost, možete podnijeti osobno u našem sjedištu, poštom na adresu MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o., Šime Ljubića 10A,  21000 Split ili elektroničkom poštom na adresu [email protected]
U slučaju kršenja privatnosti podataka ili narušenja integriteta podataka unutar naše ili baze nekog od naših ugovorenih partnera obavijestiti ćemo nadležna tijela te sve relevantne osobe u roku 72 sata od nastalog prekršaja.
U slučaju da želite saznati više o tome koje podatke pohranjujemo te na koje načine, ili bilo što vezano uz zaštitu osobnih podataka slobodno nas kontaktirajte na [email protected] email adresu.

Zatvori

Vaša privatnost i osobni podaci su nam bitni. Sukladno novoj Općoj uredbi o zaštiti podataka ažurirali smo naša Pravila privatnosti .

Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići.

Više o Pravilima privatnosti pročitajte ovdje.

Više o Pravilima o korištenju kolačića pročitajte ovdje.

 

Postavke o kolačićima možete urediti i/ili ažurirati ili obrisati prilikom svakog posjeta našoj stranici. O svemu više pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Google analytics

Google maps

Sendgrid